Медицински център „Витоша 2014“ предоставя следните услуги:

  • Първични и вторични медицински прегледи
  • Профилактични прегледи
  • Преглед за медицинско свидетелство
  • Домашни посещения
  • Интерпретация на лабораторни резултати и назначаване на лечение
  • Измерване на кръвно налягане и електрокардиограма /ЕКГ/
  • Провеждане на клинични изпитвания на нови лекарства

Свържете се с нас чрез страницата за контакти.

Напишете ключови думи на натиснете Enter.